Ota yhteyttä 010 201 2600 espoo@ecoservice.fi        Kartta 

Tilaus- ja toimitusehdot

Sisällysluettelo
Yleiset ehdot
Korjaamon velvollisuudet
Asiakas
Tietosuoja
Evästeet
Moottoriajoneuvojen korjausehdot
Työtilaus
Vastuu autoverosta
Tuotteet ja hinnasto
Lisätyöt
Maksu ja Toimitustavat
Palautusoikeus
Takuu ja virhevastuu
Yrityskaupassa vastuun jakautuminen
Erimielisyyksien ratkaiseminen
1. YLEISET EHDOT
Ecoservice Espoo Oy toimii korjaamona ja ylläpitää ecoservice.fi verkkosivustoa. Sivustola palveluiden ja tuotteiden myyjänä on Ecoservice Espoo Oy (Y: 2867697-7). Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Ecoservice Espoo Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.
Ecoservice Espoo Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Ecoservice Espoo Oy:n kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.
Ecoservice Espoo Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ecoservice Espoo Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Ecoservice Espoo Oy ei kohtuudella voi voittaa. Ecoservice Espoo Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
2. KORJAAMON VELVOLLISUUDET
Korjaamo suorittaa työn ammattitaitoisesti ja huolellisesti noudattaen valmistajan kyseistä automallia varten laatimia Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja huolto- ja korjausohjeita.
Korjaamo hankkii korjauksessa käytettävät varaosat ja tarvikkeet. Varaosien ja tarvikkeiden pitää olla alkuperäisiä tai laadultaan niitä vastaavia, ellei toisin sovita.
Korjaamo voi kieltäytyä käyttämästä asiakkaan tuomia varaosia, mikäli se katsoo niiden olevan viallisia tai korjaustarkoitukseen soveltumattomia. Korjaamo ottaa vastaan vain sellaisia korjauksia, joihin sillä on pätevyys. Korjaamo ilmoittaa selkeällä tavalla erikoisosaamisestaan ja valtuutuksistaan
Korjaamo voi teettää työtilaukseen liittyviä töitä alihankintatyönä. Korjaamo vastaa myös käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista.
Korjaamo pyrkii asiakkaalle edullisiin ratkaisuihin. Jollei korjausta voida tehdä, vikaa poistaa tai jos havaitaan, että korjaus olisi työn kohteen käyttöarvo huomioon ottaen asiakkaan kannalta taloudellisesti tai teknisesti epäedullinen, asiasta ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisimman pian ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista.
3. ASIAKAS
Ecoservice Espoo Oy myy palveluita ja tuotteita yksityishenkilölle. Palveluita ja tuotteita myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.
Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.
Yritysasiakkaiden ja Ecoservice Espoo Oy:n välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.
Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite. Lisäksi kaikilta asiakkailta edellytetään huoltoon tuotavan auton rekisterinumeron luovuttamista.
Asiakkaalle voidaan lähettää ostamisen jälkeen palvelun arvostelukutsu, johon vastaaminen on vapaaehtoista. Kutsu sisältää ainoastaan asiakkaan jo ostamia palveluita ja tuotteita. Arvostelun yhteydessä ei näytetä julkisesti asiakkaan yhteystietoja. Ecoservice Espoo Oy käyttää arvosteluiden kautta kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen, tuotevalikoiman ja palveluiden kehittämiseen.
4. TIETOSUOJA
Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ecoservice Espoo Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. 
Ecoservice Espoo Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. 
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Ecoservice Espoo Oy, Tillinmäentie 3 B, 02330 Espoo. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Ecoservice Espoo Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Ecoservice Espoo Oy, Tillinmäentie 3 B, 02330 Espoo.
5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Ecoservice Espoo Oy ecoservice.fi-sivustolla käytetään evästeitä (Eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Ecoservice Espoo Oy-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. 
Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. 
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Ecoservice Espoo Oyn verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Ecoservice Espoo Oy-sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.
6. MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUSEHDOT
Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymiä ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat moottoriajoneuvojen korjausehtoja, jotka ovat päivittyneet 1.6.2021. Uudet ehdot ovat luettavissa Ecoservice Oy:n työn vastaanotossa.
7. TYÖTILAUS
Työtilaus tehdään vähäisiä korjaustöitä lukuun ottamatta kirjallisesti ja työtilauksesta annetaan yksi kappale asiakkaalle toisen jäädessä korjaamolle. Asiakkaan ecoservice.fi sivuston kautta tehdyt varaukset käsitellään työtilauksina.
Asiakkaan pitää työtilausta tehdessään ilmoittaa tiedossaan olevat korjaukseen vaikuttavat seikat kuten esim. työn kohteen mahdolliset aikaisemmat korjaukset tai korjausyritykset.
Jos työtilausta muutetaan tai täydennetään työtilauksen tekemisen jälkeen asiakkaan pyynnöstä, merkitään sovitut muutokset korjaamon työtilaukseen ja niistä lähetetään sovittaessa vahvistus asiakkaalle.
Asiakas voi perua työtilauksen ennen työn aloittamista tai valmistumista. Korjaamo voi tällöin velottaa asiakasta ennen peruutusta tehdystä työstä, käyttämistään tai tilattua työtä varten erityisesti hankkimistaan varaosista ja tarvikkeista sekä muista näiden ehtojen mukaisista kustannuksista, joita se ei ole voinut välttää. Korjaamon perimä hinta ei kuitenkaan saa ylittää tilatun korjauksen hintaa.
8. VASTUU AUTOVEROSTA (autoverolain 4 § 5)
Korjaamo ei ota vastaan ajoneuvon uudelleen verottamiseen mahdollisesti johtavaa korjaustyötä, ellei työntilaajana ole ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja.
Korjaamon pitää ilmoittaa ajoneuvon omistajalle ennen korjaustyön aloittamista tai jatkamista, mikäli ajoneuvon osien vaihtamisesta voi korjaamon käsityksen mukaan seurata ajoneuvon uudelleen verottaminen. Ajoneuvon omistajan pitää ilmoittaa korjaamolle tiedossaan olevat ajoneuvoon tehdyt aikaisemmat osien vaihdot.
Jos ajoneuvoon vaihdetaan korjauksen yhteydessä ajoneuvon omistajan tilauksesta niin paljon osia, että ajoneuvo joudutaan näiden toimenpiteiden johdosta verottamaan uudelleen autoverolain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla, verovelvollinen on korjauksen tilannut ajoneuvon omistaja.
9. TUOTTEET JA HINNASTO
Verkkosivuilla ecoservice.fi ilmoitetut palveluiden hinnat ovat kiinteitä hintoja ja koskevat koko korjaustyötä siinä käytettyine varaosineen ja tarvikkeineen ellei palvelukuvauksessa toisin ole ilmoitettu.
Muut korjaamon hinnoitteluperusteet ovat nähtävillä korjaamon asiakastiloissa. Asiakkaalle liikkeessä tai sähköpostilla ilmoitettu hinta voi olla hinta-arvio, enimmäishinta tai kiinteä hinta. Ellei muuta sovita, annettu hintatieto koskee koko korjaustyötä siinä käytettyine varaosineen ja tarvikkeineen. 
Hinta-arviota ei saa ylittää enemmällä kuin 15 prosentilla, ellei korjaamo osoita muusta sovitun. Hinta-arvio on voimassa yhden kuukauden, ellei muusta sovita. Hinta-arvio ei sido korjaamoa, jos työnkohdetta tutkittaessa ilmenee tarvetta korjaustoimiin, joita ei työn vastaanottamisen yhteydessä tehdyssä normaalissa tarkastuksessa ole voitu ennakoida. Tällaisen seikan ilmetessä korjaamon pitää ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden hinta-arvion ilmoittamiseksi.
Jos korjaukselle sovitaan koko korjaustyön kattava enimmäishinta, enimmäishintaa ei saa ylittää. Kiinteää hintaa korjaamo ei saa ylittää ilman asiakkaan lupaa muutoin kuin jäljempänä kohdassa 5. mainittujen vähäisten ja tarpeellisten lisätöiden vuoksi.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät kuljetusta ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta tai palvelua ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolon.
Tuotteen hinnan noustessa ennen tilauksen käsittelyä Ecoservice Espoo Oy:ssä tilatut palvelut toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti. Hinnan laskiessa toimitamme palvelun tai tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.
Ecoservice Espoo Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden ja palveluiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. 
10. LISÄTYÖT
Jos korjausta suoritettaessa ilmenee tarvetta tehdä työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, korjaamon pitää saada niihin asiakkaan lupa. Asiakkaalle pitää lupaa tiedusteltaessa ilmoittaa, aiheuttaako lisätöiden lykkääminen vaaraa asiakkaan terveydelle tai omaisuudelle.
Jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, korjaamo saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, joiden tekeminen on tarkoituksenmukaista yhdessä tilattujen töiden kanssa. Tällaisten lisätöiden kustannukset saavat olla enintään 100 euroa. Työtilaukseen merkittyä
enimmäishintaa korjaamo ei saa lisätöidenkään vuoksi ylittää, ellei se osoita muuta sovitun
11. TYÖN KOHTEEN VASTAANOTTAMINEN JA LUOVUTTAMINEN
Työn kohde vastaanotetaan ja luovutetaan korjaamon aukioloaikana. Tällöin katsotaan työnkohteena olevan ajoneuvon vastaanottaminen korjaamolle ja sen luovuttaminen asiakkaalle tapahtuneeksi avaimien luovuttamisella korjaamon edustajan ja asiakkaan välillä. Aukioloajan ulkopuolella tapahtuvat luovutukset korjaamolle ja korjaamolta tehdään asiakkaan vastuulla, ellei muusta ole sovittu.
Korjaamo vastaa siitä, että työn kohdetta säilytetään huolellisesti. Korjaamo vastaa työn kohteen katoamisesta tai vahingoittamisesta, ellei se osoita toimineensa huolellisesti. Korjaamo ei vastaa ajoneuvoon jätetyistä irtaimista esineistä, ellei niiden säilyttämisestä ole sovittu.
Korjaamon säilytysvastuu lakkaa neljän vuorokauden kuluessa siitä ajankohdasta lukien, kun korjaamo on ilmoittanut asiakkaalle työn valmistumisesta. Korjaamolla on tällöin oikeus siirtää ajoneuvo korjaamoalueen ulkopuolelle. Asiakkaalle pitää ilmoittaa siirrosta viimeistään siirtoa edeltävänä päivänä.
Jos korjaamo säilyttää ajoneuvoa korjaamoalueella edellä mainitun neljän vuorokauden jälkeen, sillä on oikeus periä säilytysajalta korvausta. 
12. TOIMITUS- JA MAKSUTAVAT
Työ tehdään sovitussa ajassa. Mikäli työtä ei saada valmiiksi sovittuna aikana, korjaamo ilmoittaa asiakkaalle lisäajan tarpeesta. Asiakkaan pitää antaa korjaamolle kohtuullinen lisäaika korjauksen suorittamiseksi. Jos valmistumisaikaa ei ole työtilausta tehtäessä sovittu, työ tehdään korjauksen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisessa ajassa.
Varaamalla palvelun verkkosivuston kautta, toimitetaan palvelu sovitusti varatun ajan mukaan ellei palvelun suorittamiseen tarvittavia tuotteita ole saatavissa liikkeeseen tavarantoimittajilta aikataulun mukaisesti. Mikäli palvelu ei ole toimitettavissa sovitusti, olemme yhteydessä asiakkaaseen. Verkossa tehtyjen tilausten käsittelyaika on vähintään 1 työpäivä automaattisen tilausvahvistuksen lähettämisestä. 
Tilaus on valmis, kun kaikki tilaukseen kuuluvat tuotteet ovat liikkeessä ja varattuina tilaukseen, palvelu on suoritettu sekä tilauksen maksutapa on hyväksytty.
Verkossa tilattavat palvelut ja tuotteet maksetaan liikkeessä palvelun suorittamisen yhteydessä. Liikkeessä palvelun voi maksaa pankki- ja luottokortilla. Erikseen sovittaessa palvelu voidaan maksaa laskulla (eräpäivänä tai osissa) tai lasku voidaan siirtää rahoituspalveluun.
Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa maksutavoista sähköpostilla osoitteesta espoo@ecoservice.fi
Korjaamo perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Korjaamo voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei korjauslaskua makseta luovutuksen yhteydessä. Korjaamo voi luovuttaa työn kohteen asiakkaalle vakuutta vastaan. Korjaamon oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88).
Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on korjaamon toimesta tai kustannuksella poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus. Noudatamme Autoalan kuluttajaneuvottelukunnan (AUNE) hyväksymät ja kuluttaja-asiamiehen tarkastamat moottoriajoneuvojen korjausehtoja erimielisyyksien ratkaisemisessa.
13. PALAUTUSOIKEUS
Asiakas voi perua työtilauksen ennen työn aloittamista tai valmistumista. Korjaamo voi tällöin velottaa asiakasta ennen peruutusta tehdystä työstä, käyttämistään tai tilattua työtä varten erityisesti hankkimistaan varaosista ja tarvikkeista sekä muista näiden ehtojen mukaisista kustannuksista, joita se ei ole voinut välttää. Korjaamon perimä hinta ei kuitenkaan saa ylittää tilatun korjauksen hintaa.
Ecoservice Espoo Oy:n työntekijöillä on oikeus tehdä erillisiä kirjallisia sopimuksia asiakkaiden kanssa poikkeavista palautusehdoista. Tiedot tulee selvästi kirjata kuitille.
14. TAKUU JA VIRHEVASTUU
Ellei työtilauksessa muuta ilmoiteta, antaa korjaamo työstään takuun, joka on voimassa työn valmistumispäivästä lukien kuusi kuukautta tai 15.000 kilometriä riippuen siitä, kumpi mainituista rajoista ensin saavutetaan. Takuu koskee myös korjaamon käyttämän alihankkijan työtä ja tämän hankkimia varaosia ja tarvikkeita. Korjaamo sitoutuu takuun voimassaoloaikana omalla kustannuksellaan korjaamaan työssään, hankkimissaan varaosissa ja tarvikkeissa ilmenevät virheet.
Takuu ei kata säätöjä eikä työn kohteen normaalia kulumista. Takuu ei kata myöskään asiakkaan hankkimia varaosia niiden asennusta lukuun ottamatta eikä väliaikaista korjausta, joka tehdään asiakkaan vaatimuksesta hyvää korjaustapaa noudattamatta.
Takuu ei ole voimassa, jos korjaamo saattaa todennäköiseksi, että virhe johtuu asiakkaan puolella olevasta syystä, kuten ajoneuvon tai muun työnkohteen vääränlaisesta käsittelystä, tapaturmasta tai ulkopuolisen aiheuttamasta vauriosta, taikka siitä, että asiakas on laiminlyönyt ajoneuvon asianmukaisen hoidon ja huoltamisen.
Takuuehdoilla ei rajoiteta asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvaa oikeutta vedota korjauksessa olevaan virheeseen.
Asiakkaan pitää ilmoittaa korjaamolle havaitsemastaan virheestä ja vaatia virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.
Korjaamolla on oikeus omalla kustannuksellaan oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Virheen korjaamisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä.
Jos ajoneuvo on virheen ilmetessä ja vaatiessa korjausta sellaisessa paikassa, että sen kuljettaminen työn suorittaneeseen korjaamoon ei ole tarkoituksenmukaista, pitää asiakkaan ottaa yhteys työn suorittaneeseen korjaamoon sopiakseen virheen korjaamisesta työn suorittaneen korjaamon osoittamassa korjaamossa.
Korjaamo ei korvaa toisessa korjaamossa tehtyä työtä, jos asiakas ei ole ottanut yhteyttä korjaamoon, paitsi jos yhteydenotto on estynyt juhlapyhien, viikonlopun tai muiden vastaavien syiden vuoksi, eikä korjausta voida lykätä aiheuttamatta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.
Korjaamo ei ole velvollinen korjaamaan virhettä, jos siitä aiheutuisi sille virheeseen nähden kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada hinnanalennusta tai virhe korjautetuksi muualla työn suorittaneen korjaamon kustannuksella.
Palveluille annettavat takuut voivat määräytyä myös palveluun sisältyvän tuotteen valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Ostaja on velvollinen tutustumaan palvelun/tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta.
Ecoservice Espoo Oy pidättää oikeuden todentaa ajoneuvoissa palvelun seurauksena ilmoitetut virheet. 
Aiheettoman huoltokäynnin kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta. Ecoservice Espoo Oy ei ole vastuussa ostajan toimista aiheutuneista vahingoista. Oikeus ajoneuvossa olevan vian luonteen ja laadun tarkastamiseen säilyy Ecoservice Espoo Oy:llä myös kaupan perumisen yhteydessä. Aiheettoman huollon kuluina peritään mahdolliset huoltokulut, käsittelykulut ja mahdolliset logistiset kustannukset.
15. VASTUUN JAKAUTUMINEN YRITYSKAUPASSA
Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Ecoservice Espoo Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Ecoservice Espoo Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.
Ecoservice Espoo Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ecoservice Espoo Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.
Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Ecoservice Espoo Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Ecoservice Espoo Oy:n sopimusehtojen kanssa.
14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.